Ευχετήριες κάρτες – εργαλείο marketing με πολλαπλή χρησιμότητα.

Posted by cardsmarketing - October 15th, 2009

Οι ευχετήριες κάρτες που έχουν προσωπικό χαρακτήρα μπορούν να πετύχουν δύο σημαντικούς στόχους: να δημιουργήσουν μελλοντικές αγορές και να εξασφαλίσουν συστάσεις.
Όσοι είναι ήδη πελάτες σας αποτελούν τους καλύτερους μελλοντικούς πελάτες σας. Αν η συνεργασία σας έγινε, για παράδειγμα, πριν 10 μήνες μπορεί να ξέχασαν την επιχείρησή σας και αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να μην συνεργαστείτε ξανά στο μέλλον. Στέλνοντας μια ευχετήρια χριστουγεννιάτικη κάρτα θα δείξτε την εκτίμησή σας για την παλιότερη συνεργασία και ότι σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε ξανά στο μέλλον.
Οι πελάτες σας αποτελούν και την καλύτερη πηγή διαφήμισης με συστάσεις που μπορούν να κάνουν σε άλλους υποψήφιους πελάτες. Διατηρήστε με προσοχή αυτή την “ομάδα κρούσης” που μπορεί να διαφημίσει την επιχείρησή σας χωρίς επιπλέον κόστος. Όσο καλύτερη σχέση έχετε με όσους είναι ήδη πελάτες σας τόσο μεγαλύτερη θαείναι η διάθεσή τους να συστήσουν την επιχείρησή σας και τα προϊόντα σας σε κάποιον άλλο πιθανό πελάτη. Εκμεταλλευτείτε την περίοδο των γιορτών και κρατήστε επαφή μαζί τους στέλνοντας μια ευχετήρια χριστουγεννιάτικη κάρτα.


Δείγματα Χριστουγενιάτικων Καρτών

Comments are closed.

Blog Home